Aglas io - European peacock butterfly - Dorsal view - On rocks granite rubble - Photography

Related keywords:

Aglais io, European Peacock butterfly, brush-footed butterflies, four-footed butterflies, Nymphalidae, Lepidopterans, Lepidoptera, Insects, Insecta, Arthropods, Arthropoda, Animals, Animalia, Dorsal view, Top down view, Photo, Photography

Danish keywords:

Dagpåfugleøje, Sommerfugl, Takvingefamilien, Sommerfugle, Insekter, Leddyr, Dyr, Set fra ryggen, Set fra toppen, Foto, Fotografi

Available at:

Product ID: 0-Xkv6WGbUIhdHA