Cervus elaphus - Red deer - Male - Side view - Flat vector

Related keywords:

Cervus elaphus, Red deer, Stag, Hart, Old World Deer, Cervinae, Deer, Cervids, Cervidae, Even-toed ungulates, Artiodactyls, Artiodactyla, Mammals, Mammalia, Chordates, Chordata, Animals, Animalia, Introduced species, Domesticated species, Food, Meat, Hunting, Male, Icon, Side view, Flat, Illustration, Isolated, Vector

Danish keywords:

Kronhjort, Krondyr, Kronvildt, Hjorte, Parrettåede hovdyr, Pattedyr, Dyr, Introducerede arter, Domesticerede arter, Mad, Kød, Jagt, Han, Ikon, Set fra siden, Isoleret, Vektor

Available at:

Product ID: 0-UA4qynaxcMp6S