Epalzeorhynchos bicolor - Red-tailed black shark - Side view - Flat vector

Related keywords:

Epalzeorhynchos bicolor, Red-tailed black shark, redtail shark, redtail sharkminnow, Cyprinids, carp family, minnow family, Cyprinidae, Cypriniformes, Ray-finned fishes, Actinopterygii, Chordates, Chordata, Animals, Animalia, Fish, Endangered species, Freshwater fish, Aquarium fish, Tropical fish, Freshwater aquarium, Aquarium hobby, Freshwater, Endemic to Thailand, Thailand, Icon, Side view, Flat, Illustration, Isolated, Vector

Danish keywords:

Rødfinnet hajbarbe, Sort labeo, Ildhale labeo, karpefamilien, karpefisk, Strålefinnede fisk, Dyr, Fisk, Truede arter, Ferskvandsfisk, Akvariefisk, Tropiske fisk, Ferskvandsakvarie, Ferskvand, Findes kun i Thailand, Ikon, Set fra siden, Isoleret, Vektor

Available at:

Product ID: 0-wShSd54v0zUyG